Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Volksgezondheid, gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid : samenvatting en bespreking van enige onderzoeksresultaten in het licht van het WVC-beleid

Author: Veerman, T.J. · Buijs, P.C.
Type:book
Date:1993
Publisher: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Place: Amsterdam
Identifier: 164001
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur · Nederland

Abstract

In dit rapport worden de resultaten van de NIA-deelstudies "Determinanten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid : een literatuurstudie" en "Informatiesystemen op het terrein van volksgezondheid, gezondheidszorg en ziekteverzuim / arbeidsongeschiktheid" samengevat en besproken voorzover ze van belang zijn voor het WVC-beleid.