Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Prestaties van het reïntegratiebedrijf : evaluatie van de kortste weg naar werk in Dordrecht inclusief bijlage

Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274979
Report number: 22256/11415
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Detachering van arbeidskrachten · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland

Abstract

TNO heeft in opdracht van de Sociale Dienst van de gemeente Dordrecht onderzoek gedaan naar de achtergronden van de prestaties van re-integratiebedrijven die instrumenten volgens het Work First beginsel uitvoeren. Het belang van het onderzoek ligt in het besluit dat de gemeente medio 2006 moet nemen over voortzetting van de uitbesteding aan de re-integratiebedrijven in de volgende drie jaar. De onderlinge vergelijking van prestaties van re-integratiebedrijven geeft inzicht in welke producten en ketenprocessen succesvol zijn en hoe de re-integratiebedrijven functioneren, welke producten ze leveren en wat de kwaliteit daarvan is. De resultaten van de bedrijven zijn tevens in kwantitatieve zin beschreven. Nagegaan is of de inzet van re-integratietrajecten bijdraagt aan een vermindering van het bijstandsvolume. Met behulp van een evaluatiemodel is nagegaan welke verbanden er zijn tussen de door de re-integratiebedrijven geleverde producten, de ketensamenwerking en de prestaties. Deze kennis dienst als input voor de aanbeveling van mogelijkheden van de Sociale Dienst om de uitvoering van de 'Kortste weg naar werk' verder te verbeteren. Het onderzoeksrapport is voorzien van een aparte bijlage.