Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Jobs+: het effect van een op motivatie gerichte interventie bij langdurig werklozen

Author: Blonk, R.W.B. · Cremer, R.
Type:article
Date:2003
Source:Maandblad reïntegratie, 3, 3, 30-33
Identifier: 276848
Keywords: Arbeidsparticipatie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Sollicitatietraining

Abstract

De overheid zet veel geld en menskracht in om langdurig werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Tot op heden is er echter geen gecontroleerd onderzoek uitgevoerd waarmee het effect van deze inspanningen kan worden aangetoond. Zowel binnen het ministerie van SZW als daarbuiten is dan ook de roep om effectsstudies bij nieuwe interventies sterk toegenomen. In dit artikel richten we de aandacht op een gecontroleerde effectstudie van een interventie, het JOBS-programma.