Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gebitstoestand en tandheelkundige zorg bij kinderen van asielzoekers [Oral health and dental care in refugee children]

Publication files not online:

Author: Kalsbeek, H. · Zijlstra-Remon, N. · Filedt Kok-Weimar, T.L.
Type:article
Date:2001
Source:Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 10, 108, 404-407
Identifier: 236237
Keywords: Health · Ethnology · Health · Health survey · Mouth hygiene · Statistics · Tooth disease · Tooth plaque · Child · Dental Care for Children · Dental Caries · Dental Health Surveys · Dental Plaque · Female · Fluorosis, Dental · Humans · Male · Netherlands · Oral Health · Oral Hygiene · Questionnaires · Refugees

Abstract

In 2 opvangcentra voor asielzoekers werd bij kinderen van 8, 9 en 10 jaar onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van cariës, fluorose en tandplaque. Door middel van een vragenlijst werden tevens gegevens verzameld over tandenpoetsen en tandartsbezoek. Aan het gebitsonderzoek namen 87 kinderen deel (respons 89%), 85 kinderen vulden de vragenlijst in. Bij 85% van de kinderen kwam in het melkgebit of het blijvend gebit cariës voor, 14% van de kinderen had één of meer vullingen, 17% vertoonde fluorose en 46% had duidelijk zichtbare tandplaque. Het percentage kinderen dat tweemaal per dag tandenpoetste bedroeg 42; 58% van de kinderen was wel eens bij een tandarts geweest, meestal vanwege een pijnklacht. Tussen de onderscheiden etnische categorieën kwamen significante verschillen voor met betrekking tot cariës, poetsfrequentie en tandartsbezoek. Uit een vergelijking met Nederlandse kinderen blijkt dat de cariësprevalentie bij kinderen van asielzoekers in het algemeen hoog is. Dit geldt echter niet voor alle etnische categorieën. Gepleit wordt voor een georganiseerde aanpak om aan de noodzakelijke behoefte aan curatieve en preventieve zorg tegemoet te komen.