Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Funktioneren in de arbeidssituatie : Beknopte weergave van de uitkomsten van een onderzoek naar gezondheid, werk en werkomstandigheden bij de Rijkswerf te Den Helder

Author: Dijkstra, A. · Grinten, M.P. van der · Schlatman, M.J.T. · Winter, C.R.
Type:report
Date:1979
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 485325
Keywords: Workplace