Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoek naar de netto-effectiviteit van re-integratieactiviteiten van de gemeente Almere

Author: Brouwer, P. · Hulsbergen-Sletering, F.M. · Dhondt, S.
Type:report
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 441394
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsparticipatie