Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ontwikkeling en evaluatie nieuw seinbeeld korte blokken

Publication files not online:

Author: Goede, M. de
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 504555
Report number: TNO 2014 R10784
Keywords: Traffic · Safe and Clean Mobility · Mobility · Human Performances · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Ondanks het feit dat de afstand tussen een geel en rood sein volgens ProRail ontwerpvoorschrift OVS69133-1 minimaal 400 meter moet zijn (gelijk aan de remweg van 40 km/u naar 0 km/uur van de slechts beremde trein), bevinden zich in Nederland situaties waar seinen op minder dan 400 meter van elkaar staan. Er is dan sprake van een ‘kort blok’. Om aan te geven dat de afstand tussen een geel sein en een daaropvolgend rood sein relatief kort is, en er dus sprake is van een kort blok, wordt op dit moment de seinbeeldrelatie Geel-Geel-Rood toegepast. Het eerste geel tonende sein heeft daarmee geen eenduidige betekenis meer: de machinist weet niet op moment van passage van het eerste gele sein of het volgende sein geel (kort blok) of rood is (stoppen). Een gevolg van deze niet eenduidige betekenis is een vergroot risico op een STS (Stop Tonend Sein) passage. Het doel van de maatregel ‘beseinen blokker korter dan remweg 40-0 zonder Geel-Geel-Rood’ is de ontwikkeling van een nieuw seinbeeld voor korte blokken, waardoor (bij implementatie) de interpretatie van een geel sein en het daaropvolgende gewenste gedrag weer eenduidiger worden. Aan TNO is het verzoek gedaan om inhoudelijk bijdrage te leveren aan het proces op basis waarvan een voorkeursvariant voor het nieuwe seinbeeld bij korte blokken zal worden bepaald. Centraal in deze inventarisatie staat het analyseren van de risico’s en voorwaarden bij het implementeren van een nieuw seinbeeld bij de toepassing van kortere blokken, op basis van bestaande human factors kennis ten aanzien van verkeerssystemen en de praktijk van de machinist. Op basis van bestaande kennis en ervaringen uit de praktijk van verschillende stakeholders zijn voorkeursvarianten voor het nieuw te implementeren seinbeeld ontwikkeld. Vervolgens zijn deze varianten geëvalueerd, aan de hand van gestructureerde interviews met de eindgebruikers, machinisten. Op basis van de interviews kan worden geconcludeerd dat het seinbeeld ‘Dubbel Geel’ een voorkeur geniet bij machinisten reizigerstreinen. Op basis van de interviews met goederenmachinisten kan voor deze groep machinisten geen conclusie worden gevormd, gezien het geringe aantal machinisten en de grote verdeeldheid binnen deze groep.