Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Resultaten enquete : Monitoren en toepassen van social media tbv handhaving en opsporing

Author: Vries, A. de
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Groningen
Identifier: 522494
Keywords: Informatics · Social Media · Internet · Information Society · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In het kader van diverse initiatieven op het gebied van handhaving en opsporing doet TNO in samenwerking met verschillende korpsen en de Politieacademie onderzoek naar het monitoren en inzetten van social media. In dit kader heeft op de community Politie 2.0 een enquete gestaan voor alle leden van Politie 2.0. Het doel van deze enquete is om het huidige gebruik en de dilemma's van social media voor veiligheidsorganisaties in kaart te brengen. De resultaten van de enquete dragen bij aan een te formuleren toekomstvisie en nieuwe en concrete toepassingen van social media in de praktijk.