Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Naar een toekomstbestendig energiesysteem : Flexibiliteit met waarde

Author: Donker, J.F. · Huygen, A.E.H. · Westerga, R.S. · Weterings, R.A.P.M.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 527883
Report number: TNO 2015 R11144
Keywords: Energy · Urban Mobility & Environment ICT · SP2 - Strategy & Policy 2 SEM - Service Enabling & Management · ELSS - Earth, Life and Social Sciences TS - Technical Sciences

Abstract

In dit rapport staat de vraag centraal welke aanpassingen aan het Nederlandse energiesysteem en aan het functioneren van energiemarkten nodig zijn om het toekomstbestendig te maken, een toekomst waarin hernieuwbare energiebronnen voorzien in een substantieel en groeiend aandeel van onze energiebehoefte en waarin de lokale opwekking van energie door burgers en MKB volwassen wordt.