Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effectieve interventies op het gebied van voeding en training ter bevordering van de gezondheid van militairen

Author: Bakker-Zierikzee, A.M. · Pasman, W.J. · Helmhout, P.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 59, 38-40
Identifier: 43528
Keywords: Training · Biomedical Research · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Overheidsdiensten · Leger · Krijgsmacht · Militairen · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Sport · Verwondingen · Letsels · Preventie · Overheid · Overheidsdiensten

Abstract

Om fitheid en inzetbaarheid van militairen te verhogen zijn in verschillende landen maatregelen genomen die gezondheidsrisico's moeten verbeteren. TNO Kwaliteit van Leven heeft, in opdracht van de afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiology (TGTF) van de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht (KL), een overzichtrapport geschreven over een aantal geslaagde interventies op het gebied van voeding en gezondheid. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit het rapport besproken. Het geven van persoonlijk dieetadvies om gewicht en bloedcholesterol te verlagen en aanpassingen van militaire trainingsprogramma's, zijn de twee meest geslaagde interventies die uit dit rapport naar voren komen. In het artikel wordt o.a. ingegaan op Weight@ch. Een interactief interventieprogramma, toegankelijk voor alle medewerkers via het intranet van de Landmacht. Het programma geeft de gebruiker individueel advies over goede voeding gericht op vermindering en behoud van het gewicht. Uit Amerikaanse en Australische onderzoeken blijkt dat aanpassing van trainingen, zoals het verkorten van de hardloopafstand en de introductie van marsen voor een deel van de hardloopafstand, stressfracturen en andere blessures voorkomt