Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding

Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Verheijden, M.W. · Mechelen, W. van
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 6, 14, 243-249
Identifier: 277598
doi: doi:10.1007/BF03074399
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Lichaamsgewicht · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO

Abstract

In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het effect van door de bedrijfsarts toepasbare leefstijlinterventies gericht op een gezonder voedingspatroon bij werknemers. Op basis van een literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat voedingsinterventies gericht op het verbeteren van de groente- en fruitconsumptie en/of op het verminderen van de vetconsumptie effectief zijn op de consumptie van groente en fruit, respectievelijk de inname van vet. Interventies gericht op gezonde voeding hebben uitsluitend een gunstig effect op lichaamsgewicht indien de interventie tevens gericht is op andere leefstijlaspecten, waaronder voornamelijk stimulering van meer bewegen en kunnen daarmee bijdragen aan de preventie van overgewicht. Het bewijs voor een effect op bloeddruk, cholesterolgehalte en werkplekgerelateerde uitkomstmaten ontbreekt vooralsnog, mede als gevolg van het beperkte aantal onderzoeken op dit terrein. In Nederland zijn diverse partijen actief in het ontwikkelen van voedingsinterventies. Gedegen evaluaties van deze interventies vinden echter nauwelijks plaats. Aangezien arbodiensten weinig tot geen ervaring hebben in het inzetten van interventies ter stimulering van gezonde voeding, is het wenselijk dat richtlijnen ontwikkeld worden waarbij rekening wordt gehouden met de haalbaarheid in de bedrijfsgezondheidszorg.