Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Process Control Security in het Informatieknooppunt Cybercrime NICC : Eén publiekprivate geïntegreerde aanpak. Eén sluitende nationale infrastructuur ter bestrijding van cybercrime.

Author: Luiijf, H.A.M.
Type:report
Date:2009
Place: Den Haag
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Identifier: 248181
Keywords: Safety · Cybercrime defense · Process control systems · Scada · Information security · Vital infrastructures · Security systems · National Security · Prevention

Abstract

Opsporing en vervolging van cybercrime? Heel belangrijk, maar niet dé oplossing voor het probleem. Voorkómen is beter! De sectoren die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Cybercrime hebben de (informatie)beveiliging van procescontrolesystemen (PCS), waaronder SCADA, als uitdaging opgepakt. Deze publicatie maakt duidelijk waarom het noodzakelijk is dat organisaties de controle hebben en houden over de beveiliging van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in hun procesbesturingsomgevingen. Ook wordt duidelijk gemaakt waarom het van belang is om de procescontrolesystemen binnen en buiten de vitale sectoren op het gewenste beveiligingsniveau te krijgen en te houden en waarom een gezamenlijke aanpak van belang is. ‘Gezamenlijk’ betekent hier de publiekprivate bundeling van de krachten en kennis van de PCS-gebruikers en alle andere betrokkenen, zoals fabrikanten, leveranciers, system integrators, dienstverleners, overheden, opleidingen en kennisinstellingen.