Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Dynamische werkplekken: effect op de korte-termijn-taakprestatie

Author: Douwes, M. · Konemann, R. · Commissaris, D.
Type:article
Date:2014
Source:Tijdschrift voor Human Factors, 3, 39, 10-15
Identifier: 531969
Keywords: Workplace · Werken · Arbeidsomstandigheden · Werkplekken · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Lang zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich. Dynamische werkplekken bieden de mogelijk-heid om kantoortaken bewegend uit te voeren en zo de risico’s voor kantoormedewerkers te verminderen. In een labstudie onderzochten we de korte-termijn-effecten op taakprestatie tijdens het werken op drie dynamische werkstations (loopband, fietsergometer en zittende elliptische trainer) en een stawerkplek. Een traditionele zitwerkplek diende als controleconditie. Vijftien proefpersonen voerden vijf gestandaardiseerde reguliere kantoortaken uit in een gesimuleerde kantoorsetting. Objectieve en subjectieve taakprestatie werden gemeten. Met uitzondering van de muistaak blijkt de objectief gemeten taakprestatie niet te verminderen bij dynamisch of staand uitvoeren van reguliere kantoortaken. Toch ervoeren de deelnemers minder goede taakprestatie bij dynamisch werken. Dit zou de acceptatie van deze interventies kunnen belemmeren, hoewel deelnemers aangeven wel gebruik te zullen maken van een dynamische werkplek als deze beschikbaar is. www.humanfactors.nl