Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ontwerpen met oog voor beheer. Een ontwerpproces voor geintegreerde contracten

Publication files not online:

Author: Vlies, R.D. van der · Jansen Klomp, M.D.
Type:book
Date:2006
Publisher: Stan Ackermans Instituut
Place: Eindhoven
Institution: TNO Bouw
series:
ADMS publikatie
Identifier: 467023
ISBN: 978-90-444-0614-6
Keywords: Architecture and Building · Buildings and Infrastructure · Built Environment

Abstract

Samenvatting Door de vraag van de overheid naar PPS komt er meer en meer aandacht voor minder zware varianten van het geïntegreerde contract. In dit rapport worden het ontwerpproces en de beheerfase geanalyseerd en wordt naar aanleiding hiervan een nieuwe organisatie van het ontwerpproces ontworpen. Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van ing. S. Bijpost van Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten.