Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werken voor de overheid. Ontwikkelingen in kwaliteit van de arbeid en productiviteit van het overheidspersoneel: 1984-2009

Author: Dhondt, S. · Have, K. ten · Kraan, K.
Type:article
Date:2009
Publisher: Sociaal Economische Raad
Place: Den Haag
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Arbeid in crisis? Terugkijken en vooruitzien. Nederlandse Arbeidsmarkt Dag 14 oktober
Identifier: 445528
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Behavioural and Societal Sciences