Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Factsheet Peilingen over gespreksvoering in de JGZ

Author: Wolff, M. de · Klein Velderman, M.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 869184
Keywords: Jeugdgezondheidszorg · Gespreksvoering

Abstract

De ontwikkelde tools beogen professionals handvatten te geven: voor een meer methodische benadering van de gespreksvoering, bij het bespreken van lastige en gevoelige onderwerpen, voor momenten waarop een professional weerstand ervaart van de ouders/jongeren om samen in gesprek te gaan of om iets met een probleem te doen, in situaties waarin gesprekvoering gecompliceerd is door andere redenen, zoals laaggeletterdheid, taalbarrières of culturele verschillen.