Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbokennisinfrastructuur in de call center branche

Author: Meeuwsen, M.J. · Nossent, S.M.
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274493
Report number: 2090001/r2000137
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beeldschermen · Terminals · Nederland · Case studies · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Telefonisten · Literatuuronderzoek · Zakelijke dienstverlening

Abstract

In dit TNO-rapport staat de arbokennisinfrastructuur rond RSI-knelpunten bij beeldschermarbeid in de call centers centraal. Op basis van een literatuurverkenning, een workshop met betrokkenen uit de arbokennisinfrastructuur, telefoongesprekken voorafgaand aan deze workshop én vier ingevulde vragenlijsten van genodigden voor deze workshop wordt geprobeerd een beeld te schetsen van deze arbokennisinfrastructuur en het functioneren daarvan.