Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kraamzorg in Nederland: een landelijk onderzoek. Eindraportage Kraamzorg voor allochtonen: een onderzoek naar kraamzorg bij Turkse en Marokkaanse vrouwen

Attachments

Author: Korfker, D.G. · Herschderfer, K.C. · Boer, J.B. de · Buitendijk, S.E.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 777503
Report number: 2002.089
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living