Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Servicedesk WAO : 'Een gat in de publieke markt'

Publication files not online:

Author: Zwart, R. · Cremer, R.
Type:article
Date:2003
Source:Maandblad reïntegratie, 1/2, 3, 22-24
Identifier: 439585
Keywords: Workplace · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeid gehandicapten · Wet REA · Werkgevers · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

Sinds september 2002 functioneert de 'Servicedesk WAO' op de beursvloer van het Nijmeegse CWI. Als onderdeel van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw is de servicedesk opgezet, een informatiepunt voor arbeidsgehandicapten en werkgevers die vragen hebben over werk voor arbeidsgehandicapten. Volgens vestigingsmanager Kees Bouwhof is de servicedesk 'een gat in de publieke markt'.