Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vroegtijdige onderkenning van leermoeilijkheden; diagnostiek en hulpverlening bij kinderen van 4-8 jaar

Author: Groenendaal, J.H.A. · Schroots, J.J.F. · Waarden-Ramondt, R.M. van
Type:report
Date:1978
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 268453
Keywords: Health