Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Juiste meetmethode watertemperatuur van groot belang

Publication files not online:

Author: Wolferen, J. van · Scheffer, W.
Type:article
Date:2011
Publisher: ISSO
Source:Isso Thema Tech, April 22, 18-21
Identifier: 428728
Keywords: Architecture and Building Environment · Building Engineering & Civil Engineering · CHS - Cooling and Heating Systems · TS - Technical Sciences

Abstract

De temperatuur van drinkwater mag niet hoger zijn dan 25 graden Celsius volgens NEN 1006. ISSO en Uneto-VNl hebben de afgelopen jaren richtlijnen opgesteld voor het installatieontwerp, om temperatuuroverschrijdingen te kunnen vermijden. Maar er zijn geen normen of richtlijnen voor de meetmethode van de watertemperatuur. In de praktijk blijken de wijze van temperatuurmeting en de condities waaronder dit gebeurt, van grote invloed te zijn op het resultaat. Dat roept de vraag op wat nu de juiste meetmethode is.