Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Analogieen met verkeersmanagement

Author: Immers, B. · Hemelrijk, C. · Ploos van Amstel, W. · Heuvel, M.J.R. van den · Kooij, R · Voorden, A. van · Dooren, E. van · Schuurman, W. · Mei, R. van der · Brazier, F. · Stam, K.
Type:report
Date:2015
Publisher: TrafficQuest
Place: Delft
Identifier: 529771
Keywords: Traffic · Mobility & Logistics · Urbanisation · 2013 Organisation 2013 Human · STL - Sustainable Transport & Logistics PCS - Perceptual and Cognitive Systems · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences

Abstract

TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van het proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een wegennetwerk”. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen is een vergelijking met andere domeinen waarin zich soortgelijke processen afspelen. We doen dit in de vorm van een workshop “Analogieën voor Verkeersmanagement”. De gekozen aanpak houdt in dat het domein verkeersmanagement wordt vergeleken met een aantal andere domeinen waarin zich vergelijkbare processen afspelen. We zijn hier op zoek naar analogieën met het verkeersmanagement proces. De gevonden analogieën worden vervolgens gebruikt om: • Processen te analyseren en onderling te vergelijken • Mogelijkheden om processen aan te sturen te inventariseren en te beoordelen • Op basis daarvan het inzicht in het verkeersmanagement proces te vergroten Door het onderling vergelijken van de wijze waarop systemen functioneren en ook door te kijken en te vergelijken hoe het functioneren van deze systemen extern en intern wordt beïnvloed, kunnen interessante parallellen worden getrokken in het functioneren van systemen. In deze studie staat verkeersmanagement/netwerkmanagement centraal (het focus systeem). Verkeersmanagement (ook wel DVM genoemd) heeft als doel verkeersstromen zo te beïnvloeden dat de kwaliteit van de verkeersafwikkeling – gegeven een aantal doelstellingen en randvoorwaarden – optimaal is. Bij verkeersmanagement zijn het de voertuigen en in het bijzonder de bestuurders van die voertuigen die via een reeks van maatregelen geïnformeerd, geadviseerd en gestuurd worden. In andere systemen is vaak ook sprake van stromen die (extern en intern) beïnvloed worden. De wijze waarop deze stromen worden afgewikkeld kan interessante ideeën opleveren voor het management van verkeer en omgekeerd. Kortom analogieën met andere disciplines kunnen helpen om problemen in het eigen vakgebied beter te duiden en processen beter te begrijpen en aan te sturen.