Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Woningventilatiesystemen. Beoordeling op luchtkwaliteit, comfort en geluid

Author: Gids, W.F. de · Veld, P. op 't
Type:article
Date:2000
Source:TVVL Magazine, thema Ventilatie, April, 4, 29, 18-25
Identifier: 329714
Keywords: Climate

Abstract

IEA Annex 27 geeft een aantal simpele beoordelingsinstrumenten waarmee inzicht kan worden verkregen in de eigenschappen van woningventilatiesystemen in relatie tot een aantal belangrijke as-pecten zoals binnenluchtkwaliteit, comfort, geluid, energie, kosten en betrouwbaarheid. In drie artikelen wordt in deze uitgave nader ingegaan op de re-sultaten van Annex 27. In het eerste artikel op pagina 10 werden de opzet en achtergronden van Annex 27 alsmede de toepassingen in Nederland toegelicht. In dit tweede artikel wordt ingegaan op de beoordelingsmodellen ("simplified tools') voor binnenlucht-kwaliteit, thermisch comfort en geluid