Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezondheidsaspecten van het werken met metaalbewerkingsvloeistoffenv: een literatuurstudie

Author: Smit, H.A. · Compaan, H. · Matthijsen, M.J.C.
Type:book
Date:1985
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 508112
Report number: S 16
Keywords: Workplace

Abstract

Metaalbewerkingsvloeistoffen zijn stoffen die bij snijdende, deels ook bij omvormende en vormgevende bewerkingen van veelal metallische werkstukmaterialen worden gebruikt. De belangrijkste functies van metaalbewerkingsvloeistoffen zijn het smeren en koelen van werkstuk en gereedschap. Onderscheid wordt gemaakt tussen snijoliën en waterhoudende vloeistoffen. Ingegaan wordt op het gebruik van snijvloeistoffen en de samenstelling, verliezen en afvalprodukten, de gezondheidsrisico's en de factoren die de gezondheidsrisico's beïnvloeden, en tenslotte de wettelijke richtlijnen. Occupational health aspects of metalworking fluids (cutting oils, coolants, lubricants) : a review of the literature.