Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Topprestaties in de maakindustrie. Innoveren met impact

Author: Jansen, E. · Ludlam, E. · Tuinzaad, B. · Rhijn, J.W. van · Bosch, T.
Type:report
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 427271
ISBN: 978-90-5986-373-6
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Maakindustrie · Innovatie · Productiviteit · Bedrijven · Flexibiliteit

Abstract

De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, is voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk. Met het boekje ‘Topprestaties in de maakindustrie’ wil TNO laten zien dat dit voor bedrijven mogelijk is. Samen met TNO heeft een groot aantal bedrijven, met inbreng van de medewerkers, innovaties op het gebied van productiviteit en flexibiliteit weten te realiseren. Innoveren met Impact op het bedrijfsproces en op de prestatie en betrokkenheid van medewerkers. Een aantal bedrijven laat dat in dit boekje zien. Het boekje is bedoeld als inspiratiebron voor bedrijven die een eigen innovatieproces willen opstarten. Die bedrijven kunnen te allen tijden rekenen op de deskundigheid en ondersteuning van TNO. (2e druk verschenen 2011)