Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Afschuifdraagvermogen plaatviaducten. Onderzoek naar betonsterkte en krachtsafdracht bij steunpunten

Publication files not online:

Author: Dieteren, G.G.A. · Yang, Y. · Uijl, J. den · Boer, A. de
Type:article
Date:2012
Source:Cement, Juli, 4, 66, 40-45
Identifier: 461738
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Nederlandse bruggen en viaducten van gewapend beton blijken bij een herberekening vaak niet te voldoen aan de geldende voorschriften voor afschuifdraagvermogen. Toch blijken ze de toegenomen verkeersbelasting goed te doorstaan. Op initiatief van Rijkswaterstaat is de afgelopen jaren onderzoek verricht door TNO en TU Delft naar de aanwezige reservecapaciteit in bruggen en viaducten. Voor de veel voorkomende plaatviaducten zonder afschuifwapening stonden daarbij twee zaken centraal: a) welke betonsterkte mag in rekening worden gebracht bij de toetsing van het afschuifdraagvermogen en b) kan bij tussensteunpunten ook worden gerekend met directe krachtsafdracht?