Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ervaringsprofielen sleutel tot hervorming arbeidsmarkt

Author: Dhondt, S.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:ESB Economisch Statistische Berichten, 4593, 95, 554-555
Identifier: 445475
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Afschaffing van de ontslagbescherming en de werkloosheidsverzekering zou arbeidsmobiliteit van oudere werknemers moeten verhogen. Het risico is een sterke inkomensdaling van deze werknemers. Wil een dergelijke hervorming acceptabel zijn voor de Nederlandse werknemer, dan dient een hervorming te beginnen bij een gelijkmatiger ervaringsprofiel.