Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Variable beprijzen. State-of-the-Art achtergronddocument

Author: Immers, B. · Vonk-Noordegraaf, D.M.
Type:report
Date:2012
Publisher: TrafficQuest
Place: Delft
Identifier: 529794
Keywords: Traffic

Abstract

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje "De toekomst van verkeersmanagement" wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Dit boekje is te vinden op de TrafficQuest website (www.traffic-quest.nl). Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. Dit materiaal wordt in een reeks van rapporten gepubliceerd worden. Deze rapporten volgen steeds het stramien: • Waar hebben we het over? • Hoever zijn we in Nederland? • Hoever zijn ze elders? • Wat hebben we eraan? • Waar gaan we naar toe? Dit rapport behandelt deze vragen voor het onderwerp variabel beprijzen