Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ-richtlijn taalontwikkeling

Author: Lanting, C.I. · Wolff, M.S. de · Wiefferink, K. · Uilenburg, N.
Type:book
Date:2019
Publisher: Jeugdartsen Nederland (AJN) ; TNO ; Zonmw
Place: Utrecht ; Leiden
Identifier: 865815
Keywords: Health · Taal · Taalontwikkeling · Stoornissen · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De JGZ heeft een belangrijke rol bij het monitoren van de taalontwikkeling van jeugdigen. Signalen van een achterstand of taalontwikkelingsstoornis kunnen op tijd waargenomen worden. Deze richtlijn geeft informatie over de normale en afwijkende taalontwikkeling en biedt handvatten aan JGZ-professionals om jeugdigen met problemen in de taalontwikkeling en hun ouders te begeleiden