Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Opleiden voor professionele bemiddeling naar werk

Publication files not online:

Author: Cremer, R.
Type:article
Date:2007
Source:Maandblad reïntegratie, 12, 7, 3-5
Identifier: 157128
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Werklozen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · HBO · Hoger beroepsonderwijs · Overijssel

Abstract

Professionals met uiteenlopende benamingen (coaches, consulenten, arbeidsadviseurs en re-integratiedeskundigen) houden zich bezig met werkzoekenden die moeite hebben om op eigen kracht werk te vinden. Veel van deze professionals worden deskundigen op grond van jarenlange werkervaring. De afgelopen jaren hebben met name hogescholen beroepsopleidingen ontwikkeld voor dit vakgebied. Zo bieden bijvoorbeeld de opleidingen van de Academie Mens en Arbeid (AMA) binnen de Saxion Hogescholen goede kansen op banen in de sectoren personeel en organisatie. Maar ook een functie bij organisaties die zich bezig houden met verzuim en re-integratie behoort tot de mogelijkheden. Saxion heeft van alle hogescholen in Nederland het breedste uitstroomprofiel. Een gesprek met Ad van der Stadt en Jan Woldendorp, die werkzaam zijn als docent bij de Saxion Hogescholen in Deventer. Zij zijn multifunctioneel in een nieuwe opleidingspoot. Want zij verzorgen lesprogramma's, geven les, zijn bezig met commerciële contractactiviteiten en ontwikkelen onderwijs.