Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Fysieke belasting in peuterspeelzalen

Author: Miedema, M.C. · Berg, R. van den · Groenesteijn, L. · Thé, K.H. · Beune, H.A.T.
Type:book
Date:2001
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Institution: TNO Arbeid
series:
Arboconvenant reeks
Identifier: 274371
ISBN: 90-5749-848-0
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Enquetes · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Arbobeleid bedrijven · Convenanten

Abstract

In de branchebegeleidinsgcommissie van het arboconvenant fysieke belasting in de sector Kinderopvang is de vraag gesteld of het nodig is om ook voor peuterspeelzalen normen te stellen voor fysieke belasting. Op dit moment is het niet duidelijk aan welke fysieke belasting werknemers in de peuterspeelzalen worden blootgesteld. Daarom is een vragenlijstonderzoek bij werkgevers (n=200) en werkneemsters (n=200) uitgevoerd. Van beide vragenlijsten was de respons 37%. Daarnaast zijn observaties en metingen op de werkplek in acht peuterspeelzalen verricht. Dat peuterspeelzaalleidsters fysiek worden overbelast blijkt uit het aantal gezondheidsklachten: afgelopen jaar heeft 31% regelmatige en/of langdurige klachten gehad van de lage rug, 21% van de nek en/of schouder en 20% van de knieën. De rugklachten worden vooral veroorzaakt door langdurig werken met gedraaid bovenlichaam en het langdurig werken in één (ongemakkelijke) houding; de schouder-, nek- en knieklachten worden vooral veroorzaakt door meer dan 20 kg tillen, langdurig de nek te draaien, en vaak in dezelfde (ongemakkelijke) houding te werken. Op grond van de resultaten worden enkele aanbevelingen gepresenteerd.