Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

Attachments

Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Rijswijk
Identifier: 529016
Report number: TNO 2015 M11024
Keywords: Fragmentation · Accident investigation · Impact · Observation, Weapon & Protection Systems · WS - Weapon Systems

Abstract

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als gevolg van de detonatie van de gevechtslading van een geleid wapen. TNO is gevraagd om de waargenomen schade aan geborgen onderdelen van het vliegtuig te analyseren op zoek naar schade die specifiek wordt veroorzaakt door detonatie van een gevechtslading. TNO was in staat een mogelijk detonatiepunt te bepalen voor een fragmenterende gevechtslading door een combinatie van schadekarakterisering en eindballistische simulaties [1]. Een fragmenterende gevechtslading veroorzaakt schade door de inslag van fragmenten en explosieve overdruk (blast). De waargenomen schade aan het vliegtuig liet een patroon van perforaties zien dat kenmerkend is voor een gevechtslading met voorgevormde fragmenten. Schade als gevolg van blast, voor zover deze kon worden vastgesteld, ondersteunt de bevindingen.Fragmenten met voldoende kinetische energie zijn in staat kritieke onderdelen diep binnen in het vliegtuig te vernietigen. Een voldoende krachtige blastgolf kan een groot gebied van het vliegtuig vernietigen. Gecombineerde effecten, zoals blast op constructies die al zijn verzwakt door de inslag van fragmenten of de hitte van de explosie, kunnen het schadepotentieel verder vergroten. De OVV wil weten of blast van de gevechtslading in staat is delen van het vliegtuig te beschadigen of vernietigen. Om het schadepotentieel van de blast te beoordelen, moet worden vastgesteld wat de blastbelasting is die plaatselijk is uitgeoefend op het vliegtuig, en wat de respons is van het vliegtuig op de blastbelasting. De onderzoeksvraag gaat over de eerste stap van een dergelijke beoordeling: wat is de plaatselijke blastbelasting op het vliegtuig als gevolg van de detonatie van de gevechtslading?Doel van deze studie is om de ontwikkeling van de blastbelasting vast te stellen voor een aantal discrete punten op de contour van het vliegtuig. Deze informatie kan door de OVV worden gebruikt om het mogelijke bezwijken van de constructie van het vliegtuig te voorspellen. Er is een zogenoemde Computational Fluid Dynamics simulatie (numerieke stromingsleer, CFD) uitgevoerd om een zo nauwkeurig mogelijke, kwantitatieve beschrijving van de blastbelasting te geven. Dit onderzoek gebruikt gerubriceerde gegevens, zoals beschreven in de Wet Bescherming Staatsgeheimen. De tekst van dit rapport is geïnspecteerd en vrijgegeven voor publicatie door het Nederlandse Ministerie van Defensie. Om de drukontwikkeling te kunnen berekenen is een gedetailleerde driedimensionale CFD-berekening uitgevoerd met de AUTODYN-software. In de simulatie is de gevechtslading tot ontploffing gebracht op de waarschijnlijke positie en met de waarschijnlijke oriëntatie ten opzichte van het vliegtuig. De opzet van de simulaties is beschreven in hoofdstuk 2, terwijl de resultaten van de simulaties zijn weergegeven in hoofdstuk 3. Conclusies worden getrokken in hoofdstuk 4.