Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Professionalisering van reïntegratiedienstverlening : instrumenten om participatie naar vermogen te faciliteren

Publication files not online:

Author: Cremer, R.
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Maandblad reïntegratie, 1/2, 9, 18-19
Identifier: 159673
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Assessment center · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Algemene bijstandswet · ABW

Abstract

De re-integratiemarkt heeft behoefte aan objectieve loonwaardebepaling. Ook is een meer gerichte en integrale aanpak voor de begeleiding van langdurig werklozen naar participatie naar vermogen nodig. Professionalisering is een vereiste om op effectieve en eenduidige wijze het werk te kunnen doen. In dit artikel wordt daartoe een handreiking gedaan. Samenwerking tussen TNO, Chain Works, LANDER Groep en Atlant Groep heeft namelijk geleid tot een applicatie voor de sociale werkvoorziening en de re-integratiebranche. Onder de naam Dariuz* BV moet deze applicatie de weg naar duurzaam werk voor langdurig werklozen effectiever maken. Ter vergroting van die effectiviteit hebben genoemde partijen de bestaande methodieken vertaald naar één geautomatiseerd instrument: een combinatie van diagnose, assessment en loonwaardemeting. Aanleiding voor het initiatief is de samenloop van een aantal factoren. Men ziet een landelijke trend waarbij SW-bedrijven steeds vaker worden ingezet voor re-integratietrajecten die gericht zijn op arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden.