Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Speel-en beweegplein in Goor: een verkennend onderzoek

Author: Vries, S.I. de · Hespen, A.T.H. van · Jongert, M.W.A.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274921
Report number: KvL/P&Z 2006.053
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Jeugd en Gezondheid