Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Time out : begeleide intervisie voor de direct leidinggevende en meewerkend voorman

Author: Smit, A. · Bohnenn, E.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 178810
ISBN: 978-90-5986-231-9
Keywords: Workplace · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Overspannen arbeidsmarkt · Tekort aan arbeidskrachten · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · On-the-job-leren · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Didactiek · Leermethoden

Abstract

Er is sprake van economische groei, dalende werkloosheid en een vergrijzende beroepsbevolking. Tegelijkertijd komen er minder jongeren op de arbeidsmarkt en heeft ruim een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking, 2 miljoen mensen, geen startkwalificatie. Toch hebben werkgevers goed opgeleide mensen nodig die flexibel inzetbaar zijn. Investeren in personeelsontwikkeling is daarom een keiharde noodzaak. Deze brochure wil werkgevers inspireren om daarbij ook eens te focussen op de direct leidinggevenden van die laagopgeleide werknemers. Zij zijn namelijk de sleutel om deze groep in beweging en aan het leren te krijgen. Maar de direct leidinggevende hebben zelf ook niet altijd het juiste opleidingsniveau. De brochure gaat in op de achtergronden, de belangrijkste ervaringen en leerpunten van het project Time Out, een begeleide intervisie voor direct leidinggevenden van laagopgeleide werknemers. Bij 4 organisaties is een half jaar ervaring opgedaan met begeleide intervisie voor direct leidinggevenden in organisaties met veel laagopgeleide werknemers. De begeleiding was structureel van aard en werd gegeven door een professional met feeling voor de doelgroep en kennis van wat er speelt op de werkvloer. Het project laat zien waar de direct leidinggevenden tegenaan lopen in de praktijk, de ervaringen laten zien dat ook mensen die niet gewend zijn om te reflecteren op hun werk, dat onder begeleiding wel kunnen. Direct leidinggevenden leren van elkaar én van hun begeleider.