Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

TNO human factors - the Netherlands

Author: Delleman, N.J.
Type:bookPart
Date:2005
Publisher: RTO
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Compendium on national activities on augmented, mixed and virtual environments
Identifier: 15880
Keywords: Command and control Defence · virtual environments · teleoperation · command & control · military

Abstract

NATO HFM 121/RTO 042 'Virtual environments for intuitive human-system interaction'maakt een compendium van nationale activiteiten op het gebied van 'augmented. mixed, and virtual environments', : onderhavige publicatie beschrijft het werk bij TNO Human Facors in deze.