Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Duurzame inzetbaarheid: van onderzoek tot praktijkaanpak

Publication files not online:

Author: Ybema, J.F. · Vos, F. · Geuskens, G.
Type:bookPart
Date:2013
Publisher: Vakmedianet
Place: Alphen aan den Rijn
Source:Lange, A.H. deHeijden, B.I.J.M. van der, Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen, 185-217
Identifier: 478457
ISBN: 9789462150973
Keywords: Workplace · Ouderen · Inzetbaarheid · Personeel · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een grootschalig longitudinaal onderzoek (STREAM) en een praktijkaanpak (NIPlan) welke kennis we nu hebben over duurzame inzetbaarheid en hoe die verbeterd kan worden.