Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Personeelsbeleid en ziekteduur : verslag van een onderzoek bij 39 bedrijven

Author: Ris, B.G.M.
Type:report
Date:1978
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 515760
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim