Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Measuring distraction: the Peripheral Detection Task

Publication files not online:

Author: Martens, M.H. · Winsum, W. van
Type:article
Date:2000
Source:Proceedings NHTSA: Internet Forum on the safety impact of driver distraction when using in-vehicle technologies, 2000
Identifier: 9801
Keywords: Traffic · traffic · workload · peripheral detection task · distraction · driving · in-vehicle information systems · driver distraction

Abstract

Een rijsimulatorexperiment toonde aan dat de Perifere Detectie Taak een gevoelige maat is om pieken in werklast te meten, veroorzaakt door een kritische verkeerssituatie of een boodschap van een bestuurdersondersteuningssysteem.