Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voedselkeuze en levensstijl in relatie tot de gezondheid

Author: Ockhuizen, T.
Type:bookPart
Date:1990
Publisher: Pudoc
Place: Wageningen
Institution: Instituut CIVO-Toxicologie en voeding TNO
Source:Dokkum, W. vanHeij, D.G. van der, Voedsel in beweging, symposium 50 jaar voedingsonderzoek TNO, Utrecht, 3-5 oktober 1990, 207-217
Identifier: 63728
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer