Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De WEBA-methode : dl 1 WEBA-analyse handleiding

Publication files not online:

Author: Vaas, S. · Dhondt, S. · Peeters, M.H.H. · Middendorp, J. · Vethman, A.
Type:book
Date:1995
Publisher: Samsom
Place: Alphen a/d Rijn
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 165123
ISBN: 90-14-05214-6
Keywords: Workplace · Historisch materiaal TNO · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Nederland · Checklists · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Welzijn · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse

Abstract

De Weba-methode die voor u ligt is op basis van de praktijkervaringen van de afgelopen jaren volledig vernieuwd. De vernieuwde Weba-methode bestaat uit een vier-delige reeks. Deze publikatie is deel 1 uit de reeks en bevat een handleiding voor het analyseren en beoordelen van functies op stressrisico's en leermogelijkheden. In de handleiding staat beschreven hoe een functie kan worden beoordeeld op de aanwezigheid van welzijnsrisico's, zoals bedoeld in de bepalingen over de arbeidsinhoud en de arbeidsorganisatie in artikel 3 van de Arbowet. Met behulp van deze analyse is het mogelijk gericht over verbeteringssmaatregelen na te denken. Op de mogelijke maatregelen wordt ingegaan in deel 2 van de Weba-methode. Bijgevoegd is een diskette ter ondersteuning van de handleiding.