Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Analyse Arboconet Site : Rapportage Deel II

Publication files not online:

Author: Weyers, M.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274582
Report number: 15894-50019
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Sociale voorlichting · Communicatie · Communicatiemedia · Computersystemen · Computernetwerken

Abstract

Sinds maart 2002 bestaat het digitale netwerk www.arboco.net dat onderdeel is van het Netwerk Arbocoördinatie. De site biedt verschillende mogelijkheden om arbo-coördinatoren te voorzien van actuele informatie over arbeidsomstandigheden. De redactie van het Netwerk Arbocoördinatie zorgt voor een selectie van relevante en getoetste berichten en links. Het digitale netwerk wil hiermee bijdragen aan de uitvoering van de dagelijkse arbowerkzaamheden en het sneller en gemakkelijker vinden van de antwoorden op vragen. Doel is om kennis te delen en van elkaar te leren. De homepage is voor iedere internetgebruiker toegankelijk. Omdat nog niet iedereen in Nederland, die zich bezighoudt met arbeidsomstandigheden, lid is van het Netwerk Arbocoördinatie, zijn 3 van de 17 rubrieken (vacatures, opleidingen en agenda) voor iedereen toegankelijk. De leden van het Netwerk Arbocoördinatie kunnen via de homepage inloggen voor het besloten gedeelte van het digitale netwerk. Deze rapportage geeft inzicht in het gebruik van arboconet. De mate en manier waarop de site gebruikt is in de periode maart 2002 tot en met augustus 2003 is geanalyseerd.