Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De toekomst van verkeersmanagement. Stand van zaken, trends en perspectief

Author: Hoogendoorn, S. · Taale, H. · Wilmink, I.R. · Katwijk, R.T. van · Immers, B. · Schuurman, H.
Type:report
Date:2011
Publisher: TrafficQuest
Place: Delft
Identifier: 529801
Keywords: Traffic

Abstract

Verkeersmanagement is in enkele jaren tijd uitgegroeid van ‘een taak erbij’ voor de wegbeheerder tot een belangrijk beleidsinstrument. Dat is niet zonder reden. Verkeersmanagement heeft de doorstroming en veiligheid op de weg verbeterd, terwijl het toch relatief goedkoop, snel inzetbaar en flexibel is. Verkeerskundigen zijn er bovendien van overtuigd dat het potentieel van verkeersmanagement nog veel groter is. In een tijd van bezuinigingen en prangende mobiliteitsproblemen is dat een aantrekkelijk perspectief.