Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

The impact of in-vehicle information systems on simulated driving performance : effects of age, timing and display characteristics

Author: Wilschut, E.S.
Type:dissertation
Date:2009
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Identifier: 242164
Keywords: Traffic · Traffic · In-vehicle information systems

Abstract

Bij het ontwerp van navigatiesystemen moet meer rekening worden gehouden met de manier waarop automobilisten informatie verwerken. Door te kiezen voor duidelijker kleuren en symbolen worden de systemen overzichtelijker. Met name oudere automobilisten houden dan meer tijd over om op de weg te letten, waardoor de veiligheid vergroot.