Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Leeftijd als last : niet álles vermindert

Author: Cremer, R.
Type:article
Date:1997
Source:Arbeidsomstandigheden, 11, 73, 482-485
Identifier: 438098
Keywords: Workplace · Geslacht · Leeftijd · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Functionele leeftijd · Oudere arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen

Abstract

Dit artikel behandelt verschillende aspecten van vergrijzing, veroudering en de lichamelijke en mentale beperkingen van oudere werknemers. Eerst komen de lichamelijke en mentale ontwikkeling van de mens en vervolgens de verouderingseffecten ter sprake. De functionaliteit en leervermogens nemen af als gevolg van het ouder worden. Daarentegen worden ook de opbrengsten, c.q. voordelen van het ouder worden belicht. Er zijn aanpassingen mogelijk van het werk of de (oudere) werknemer, waarmee een belangrijk uitgangspunt wordt gelegd in de voorwaarden scheppende sfeer bij de werkgever, namelijk de bereidheid om een anticiperend leeftijdsbewust personeelsbeleid op te zetten. In het artikel wordt geconcludeerd, dat een dergelijk beleid richtinggevend zou zijn voor de motivatie, de bereidheid tot verandering en daarna de mogelijkheid om langdurig in goede gezondheid aan het arbeidsproces deel te nemen.