Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Roken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding

Author: Lanting, C. · Monhangoo, A. · Buitendijk, S.E. · Wouwe, K. van
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 4, 34, 46-49
Identifier: 538714
Keywords: Health

Abstract

Nieuw in Peristat-II zijn gegevens over het stoppen met roken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Roken tijdens de zwangerschap is een belangrijk gezond- heidsprobleem. Het draagt bij aan perinatale morbiditeit en mortaliteit door een verhoogde kans op spontane abortus, vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Vrouwen die roken, geven minder vaak en minder lang borst- voeding, terwijl borstvoeding de beste voeding is als het gaat om de gezondheid van moeder en kind. De WHO adviseert voor zowel ontwikkelingslanden als voor meer geïndustrialiseerde gebieden zoals Nederland exclusief borstvoeding tot het kind ongeveer zes maanden oud is en er daarna nog geruime tijd mee door te gaan in combinatie met geschikte, vaste voeding.