Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Samenvatting van de kosten-batenanalyse van alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit

Attachments

Author: Jansen, J.C. · Lensink, S.M.
Type:report
Date:2011
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland\PLA Petten
Source:, 7 p
Identifier: 822218
Report number: ECN-N--11-008

Abstract

De invoering van een hybride leveranciersverplichting kan leiden tot een kostenbesparing voor de Nederlandse samenleving van in totaal ongeveer 1 miljard euro over de periode 2014-2035. Deze besparing kan over dezelfde periode oplopen tot meer dan 6 miljard euro, als de leveranciersverplichting gekoppeld wordt aan het Zweedse verplichtingsysteem. De uiteindelijke besparing hangt in sterke mate af van de specifieke vormgeving van het verplichtingsysteem. Het loont daarom de moeite om in vervolgonderzoek een hybride verplichtingsysteem in meer detail uit te werken.