Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkdocument 1 Expertmeeting en gesprekken re-integratiebedrijven : routekaart naar werk, UWV subsidieproject

Author: Vos, E. de · Andriessen, S.
Type:report
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275648
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Agressie · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Jongeren · Werkzoekenden · Trajectbemiddeling

Abstract

Het onderzoeksproject Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden omvat een panelstudie waarbij jongeren langer dan een jaar worden gevolgd. Daarbij zijn er twee expertmeetings met een breed scala aan deskundigen en interviews met directieleden en begeleiders van de re-integratiebedrijven. De expertbijeenkomsten en interviews zijn onder meer bedoeld om beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de doelgroep, hun problematiek en de effectmaten voor interventies. Zij hebben als doel informatie te vergaren en te toetsen en ook de disseminatie van kennis te bevorderen. Dit zijn de resultaten van de eerste expertmeeting en van de interviews. Resultaat en effectiviteit van interventies worden in het onderhavige project niet alleen in beeld gebracht door herhaalde metingen bij de doelgroep, maar ook door het gebruik van verschillende soorten effectmaten (een effectmaat is een variabele waaraan wordt afgemeten in welke mate een interventie effect heeft). Centraal in het routekaart-naar-werk- project staan de effectmaten die rechtstreeks de arbeidsmarktpositie weerspiegelen, zoals het bereikte kwalificatieniveau, het vinden of behouden van werk, kortere uitkeringsduur en/of stagevergoeding. Meer toegespitst op de doelgroep kijken we gedetailleerder naar effectmaten die de leer/werkvorderingen aangeven.