Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Diagnose methode activeringspotentieel

Author: Gras, E. le
Type:article
Date:2007
Source:TNO magazine, maart, 16-17
Identifier: 156369
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Arbeid door psychiatrische patienten · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Gemeentelijk beleid · Sociaal-medische begeleiding

Abstract

Langdurig werkloze uitkeringsgerechtigden zijn een grote financiële en vooral sociale zorg voor een gemeente. De door TNO in samenwerking met de gemeente Zoetermeer ontwikkelde Diagnose Methode Activeringspotentieel (DMA) ondersteunt gemeentelijke klantmanagers en werkzoekenden tijdens de speurtocht naar een passende werkplek – en met succes, zo blijkt in de praktijk. Zoetermeer neemt DMA dan ook op als regulier onderdeel van de begeleiding. 'Veel langdurig werkzoekenden willen graag meewerken', zegt teammanager Zorg en Welzijn Henk Brouwer van de gemeente Zoetermeer, waar in 2005 een succesvolle proeg met DMA startte. 'Zonodig kunnen we de duimschroeven aandraaien, maar bij de juiste benadering is dat doorgaans niet nodig. 'Want die benadering, daar draait het om', zegt TNO-adviseur Femke Bennenbroek. 'Het gaat om gericht individueel werken en DMA helpt de klantbeheerder daarbij. Met DMA maak je een foto van de klant, van zijn of haar talenten, tekortkomingen, van competenties en van punten waar extra steun nodig is.' Zoetermeer gaat DMA inzetten voor zo'n 1150 mensen die al lang geen reguliere baan meer hebben of die nooit hebben gehad. Daarnaast hebben deze mensen andere problemen zoals psychische klachten en alcoholisme of ze zitten in een sociaal isolement. Er wordt niet verwacht dat zij meteen een volledige baan aankunnen. Ze beginnen met vrijwilligerswerk of begeleid werk. Een reguliere baan is en blijft het doel, maar zonodig worden tussenstappen gemaakt.