Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bewegen favoriet middel tegen gewichtstoename : resultaten Nationale Gezondheidstest 2003

Publication files not online:

Author: Jans, M.P. · Kraker, H. de · Hildebrandt, V.H.
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274599
Report number: 018-44289/R0416881
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Lifestyle · Nederland · Anthropometrie · Lichaamsgewicht · Gezondheid · Hart-en vaatziekten · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer

Abstract

In Nederland komt overgewicht steeds meer voor. Het thema van de Nationale Gezondheidstest 2003 was daarom gericht op overgewicht en energiebalans. De Nationale Gezondheidstest wordt jaarlijks door TNO en Stichting Pur Sang uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en met subsidie van het ministerie van VWS. Via een massamediale campagne worden volwassen Nederlanders opgeroepen voor de test, waarbij lengte, gewicht, buikomvang, conditie, buikspierkracht en leefstijl worden gemeten. De deelnemer krijgt direct na afloop een op de persoon toegesneden leefstijladvies. Uit zelfrapportage van 5.983 deelnemers boven de 23 jaar blijkt dat 18% in de afgelopen vijf jaar veel zwaarder en 40% een beetje zwaarder geworden is. Deze gewichtstoename is zelfs zodanig dat het merendeel van de mensen die zwaarder zijn geworden inmiddels overgewicht of obesitas heeft. Gewichtstoename komt vooral voor onder deelnemers die te weinig bewegen en ook het te weinig groente en fruit eten hangt sterk samen te hangen met gewichtstoename. Aanbevolen wordt dat beleidsmakers (nog) meer voorlichting moeten gaan geven over het concept energiebalans.